Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA


Ta strona jest obsługiwana na Terre de Siam - Beezecom Limited. Wszędzie na stronie używamy terminów „my”, „nasz” i „nasze” w odniesieniu do krainy Siam - Beezecom Limited. Ta strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi, do których daje dostęp, jest oferowana na Terre de Siam - Beezecom Limited do użytkownika, którym jesteś, pod warunkiem, że zaakceptujesz wszystkie warunki, zasady, zasady i powiadomienie Zastosowane Tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od naszej firmy, bierzesz udział w naszej „usłudze” i zgadzasz się na powiązanie z następującymi warunkami („Warunki ogólne”, „Warunki użytkowania”), w tym według warunków, Warunki i zasady wymienione w tych i/lub dostępne w hiperłączu. Warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń, do osób, które są odwiedzającymi, dostawcami, klientami, kupcami i/lub dostawcami treści.
Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny i użyciem jej dostępu do naszej witryny i użyciu należy przeczytać te warunki używania. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystanie z niej, zgadzasz się na powiązanie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie przyjmiesz wszystkich warunków niniejszej Umowy, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z swoich usług. Jeśli te warunki użytkowania są uważane za ofertę, ich akceptacja jest do nich wyraźnie ograniczona.

Każde nowe narzędzia lub funkcje dodawane do tego sklepu podlega również warunkom użytkowania. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją warunków użytkowania w dowolnym momencie tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych warunków użytkowania, publikując wspomniane aktualizacje i/lub modyfikacje na naszej stronie internetowej. Od czasu do czasu należy sprawdzić tę stronę, aby sprawdzić, czy zmiany zostały wprowadzone. Kontynuując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej po publikacji zmian, akceptujesz je.
Nasz sklep jest prowadzony w Shopify Inc. Ta firma zapewnia nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

Sekcja 1 - Warunki korzystania z sklepu internetowego

Akceptując te warunki użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś lub przekroczyłeś wiek większości w twoim regionie, w prowincji lub w stanie i zezwoliłeś nam na zezwolenie małoletniemu na twoją odpowiedzialność za korzystanie z tej witryny.

Nie powinieneś w żaden sposób wykorzystywać naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych, ani naruszać przepisów swojej jurysdykcji, gdy korzystasz z usługi (w tym, bez ograniczania się przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie należy przekazywać robaków komputerowych, wirusów ani żadnego destrukcyjnego kodu.

Przestępstwo lub naruszenie wszelkich warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie twoich usług.
Sekcja 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy służenia komuś w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoja treść (z wyjątkiem informacji związanych z kartą kredytową) można przenieść bez szyfrowania i że obejmuje (a) transmisje w kilku sieciach; oraz (b) zmiany wprowadzone w celu przestrzegania i dostosowania się do wymagań technicznych połączenia sieci lub urządzeń. Informacje z karty kredytowej są zawsze szyfrowane, gdy są przesyłane do sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, kopać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub korzystać z dowolnej części Usługi, dowolnego korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi, a nawet kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez naszej autoryzacji Wyraźne napisane.

Papiery wartościowe zastosowane w niniejszej Umowie są uwzględnione wyłącznie jako wskazanie i nie będą ograniczać ani nie wpływają na te warunki w żaden sposób.
Sekcja 3 - Dokładność, kompletność i wieści o informacji

Nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli informacje oferowane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub liściaste. Treść tej witryny jest przewidziana wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinna być uważana ani wykorzystywana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji ważniejszych, dokładniejszych, bardziej kompletnych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Jeśli ufasz treściowi tej witryny, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji dane historyczne nie są aktualne i są dostarczane tylko jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji zawartych informacji, cokolwiek to jest. Przyjmujesz do wiadomości, że od Ciebie zależy monitorowanie zmian w naszej witrynie.
Sekcja 4 - Modyfikacje usługi i cen

Ceny naszych produktów można zmodyfikować bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia usługi (lub do dowolnej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę cen lub jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Usługi.
Sekcja 5 - Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko za pośrednictwem strony internetowej. Ilości tych produktów lub usług mogą być ograniczone, a ich zwrot lub wymiana podlegają naszym polityce zwrotu.

Staraliśmy się zaprezentować tak dokładnie, jak to możliwe, kolory i obrazy produktów pojawiających się w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności kolorowego wyświetlacza na ekranie komputera.
Zastrzegamy sobie prawo, bez zobowiązania, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie, regionie geograficznym lub przyznanej jurysdykcji. Pozwalamy sobie na skorzystanie z tego prawa na zasadzie kasu. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ich ceny mogą być modyfikowane w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i według naszego pełnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania sprzedaży produktu w dowolnym momencie. Każda oferta produktu lub usługi na tej stronie wynosi zero, gdy prawo go zabrania.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innego kupowanego sprzętu lub otrzymania, spełni Twoje oczekiwania lub że błędy, które usługa zostaną skorygowane.
Sekcja 6 - Constiture of of Albunting and Conta Information

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia, które złożysz z nami. Według własnego uznania możemy ograniczyć lub anulować ilości zakupione przez osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. Jeśli zmodyfikujemy lub unieważnimy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą za pomocą adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być złożone przez handlowców, sprzedawców lub dystrybutorów.
Zgadzasz się podać bieżące, kompletne i dokładne informacje o zakupie i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się szybko zaktualizować swoje konto i wszelkie inne informacje, w tym adres e -mail i numery kart kredytowych oraz daty ich ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami zwrotnymi.
Sekcja 7 - Opcjonalne narzędzia

Prawdopodobnie zapewnimy Ci dostęp do narzędzi trzeciej części, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy i nie zarządzamy.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujemy, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi „jak jest” i „podlega dostępności”, bez gwarancji, reprezentacji lub warunku jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnej zgody. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nic w odniesieniu do tego, co może wynikać z korzystania z opcjonalnych narzędzi trzeciej.

Wszelkie użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony jest całkowicie według własnego uznania i na własne ryzyko. Ponadto od Ciebie należy dowiedzieć się o warunkach, w których te narzędzia są dostarczane przez zainteresowanych dostawców stron trzecich i zaakceptować te warunki.

Możliwe jest również, że w przyszłości oferujemy nowe usługi i/lub nowe funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym uruchomienie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe usługi i/lub funkcje będą również przedmiotem tych warunków użytkowania.
Artykuł 8 - Linki stron trzecich

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej usługi mogą obejmować elementy stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Cię na stronach trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do badania ani oceny ich treści lub dokładności, podobnie jak nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub strony internetowe, ani innych treści, produktów lub usług trzecich źródeł.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub szkody powiązane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innej transakcji powiązanej z niniejszymi stronami stron. Proszę uważnie przeczytać zasady i praktyki tych stron trzecich i upewnij się, że je zrozum przed angażowaniem się w transakcję. Skargi, skargi, obawy lub pytania dotyczące produktów trzeciej części należy wysłać do tych samych stron trzecich.
Artykuł 9 - Komentarze, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na nasze żądanie przesyłasz określone treści (na przykład w ramach uczestnictwa w konkursach) lub jeśli bez prośby od nas wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne elementy, według e, według e -Mail, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), przyznawasz nam prawo, w dowolnym momencie i bez ograniczeń, aby modyfikować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i używać w dowolnych mediach, wszystkie komentarze, które wysyłasz nas. Nie jesteśmy i w żadnym wypadku nie powinniśmy być wymagani (1) w celu zachowania poufności komentarzy; (2) w celu zrekompensowania każdego dostarczonego komentarza; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.
7. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwamy treść i konta zawierające treść, którą rozważamy, według własnego uznania, nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny własność strony lub niniejsze warunki użytkowania.
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie powinny w żadnym wypadku naruszać praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych prawa osobistego lub własności intelektualnej. Zgadzasz się również, że twoje komentarze nie powinny zawierać żadnych nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych, ani żadnego wirusa komputerowego ani innego złośliwego oprogramowania, które mogą wpływać na jakąkolwiek usługę usługi lub powiązaną witrynę. Nie możesz użyć fałszywego adresu e -mail, udawaj, że jesteś kimś, kogo nie jesteś, ani próbować wywołać nas, nas lub stron trzecich, błędnie co do pochodzenia komentarzy. Jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie wydawane komentarze, a także ich dokładność. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osobę trzecią.

Artykuł 10 - Dane osobowe

Przekazanie danych osobowych w naszym sklepie podlega naszej polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.
Artykuł 11 - Poprzedni, niedokładności i zaniechania

Czasami może to być na naszej stronie lub w usłudze, informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia związane z opisami, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki, czasów dostawy i dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, niedokładności lub pominięcia oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, a nawet anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne, a to, do dowolnego czasu i bez powiadomienia (w tym Po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, modyfikowania ani wyjaśnienia informacji wskazanych w usłudze lub na żadnej powiązanej stronie internetowej, w tym, ale bez ograniczania siebie, cen, chyba że prawo wymaga. Żadna konkretna data aktualizacji lub aktualizacji zastosowana do Usługi lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej nie można zdefiniować, aby wskazać, że wszystkie informacje oferowane w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.
Artykuł 12 - Zabrane zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w warunkach użytkowania, nie możesz korzystać z witryny lub jej treści:
(a) do celów nielegalnych; (b) zachęcić strony trzecie do wykonywania nielegalnych czynności lub wzięcia udziału; (c) złamanie jakiegokolwiek lokalnego rozporządzenia lub jakiegokolwiek rozporządzenia, przepisów lub prawa międzynarodowego, federalnego, prowincji lub stanu; (d) przekraczać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa stron trzecich; (e) nękanie, znęcanie się, obrażanie, zranienie, zniesławienie, oszczerstwo, oczernianie, zastraszanie lub dyskryminowanie każdego zgodnie z płcią, orientacją seksualną, religią, pochodzeniem etnicznym, rasą, wiekiem, pochodzeniem narodowym lub upośledzeniem; (f) przedstawienie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
) lub strony internetowe; (h) w celu zebrania lub przestrzegania danych osobowych innych; (i) do spamu, Hamçon, przekieruj obszar, wymuszanie informacji, przeglądaj, eksploruj lub zamiataj sieć; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócać lub ominąć lub ominąć bezpieczeństwo Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, a także innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej do rozbicia zakazów pod względem użytkowania.
Artykuł 13 - Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, certyfikujemy ani nie deklarujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, bezzwłoczne lub bez błędu.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać za pomocą usługi, będą dokładne lub niezawodne.

Akceptujesz to od czasu do czasu, możemy wycofać usługę na okres nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożności korzystania z niej jest na twoim ryzyku. Usługa, a także wszystkie świadczone przez nią produkty i usługi, są (chyba że wyraźnie wymienione z naszej strony) podano „tak, jak jest” i „podlega dostępności” dla twojego użytku, bez reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju Wyraź albo domyślny, w tym wszystkie niejawne gwarancje lub warunki marketingu lub jakości rynku, dostosowanie się do konkretnego użytkowania, zrównoważony rozwój, tytuł i brak podrabiania.
Terre de Siam - Beezecom Limited, nasi dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy, spółki stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażystowie, dostawcy, usługodawcy i grupaci nie mogą być odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, skargi lub jakiekolwiek szkody bezpośrednio, pośrednio, pośredni , Akcesoria, karne, specjalne lub kolejne, w tym, ale bez ograniczania się, utraty zysków, dochodów, oszczędności lub danych, kosztów wymiany lub innych podobnych szkód, zarówno umownych, przestępczych (nawet w przypadku zaniedbania), ścisłej lub innej odpowiedzialności, wynikające z korzystania z Usługi lub dowolnej usługi lub produktu za pomocą jej używania lub dowolnej innej skargi powiązanej w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym, ale bez ograniczania się do niego, błędów lub pominięć treści lub treści lub treści lub do wszelkich strat lub szkód wynikających z korzystania z Usługi lub z treści (lub produktu) opublikowanego, przesyłania lub renderowanych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostałeś ostrzeżony o możliwości, że się pojawi.
Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie pozwalają wykluczyć lub ograniczać odpowiedzialności za kolejne lub akcesorium, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcja będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Artykuł 14 - Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować, bronić i przechowywać Grunt Siam - Beezecom Limited i naszą spółkę dominującą, nasze spółki zależne, spółki powiązane, partnerów, menedżerów, dyrektorów, agentów, kontrahentów, zastępców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, lewej strony Wszelkie skargi lub wnioski, w tym uzasadnione opłaty prawnicze, wydane przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania lub dokumentów, do których się odnoszą, lub naruszenie wszelkich przepisów lub praw strony trzeciej.
Artykuł 15 - dysocjalność

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za nielegalne, zerowe lub niewłaściwe, przepis ten będzie miał zastosowanie w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a część nielegalna zostanie uznana za oddzielanie się od tych warunków użytkowania , bez tego osądu wpływającego na ważność i zastosowanie innych przepisów.

Artykuł 16 - Zakończenie

Zobowiązania i obowiązki zapoczątkowane przez strony przed datą rozwiązania będą obowiązujące po rozwiązaniu niniejszej Umowy, a to dla wszystkich celów.

Te warunki użytkowania pozostaną w mocy, chyba że i dopóki nie zostaną one zakończone przez ciebie lub przez nas. Możesz zakończyć te warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub podczas przestania korzystać z naszej witryny.
Jeśli oceniamy lub podejrzewamy, według własnego uznania, że ​​nie szanujesz lub nie przestrzegasz żadnych modalności ani postanowienia niniejszych warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Następnie będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty do odpowiedzialności do daty rozwiązania (w tym uwzględnienia), w wyniku czego możemy odmówić dostępu do naszych usług (lub ich części).

Artykuł 17 - Integralność umowy

Wszelkie naruszenie nas do wykonywania lub zastosowania prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowi wyrzeczenia się tego prawa lub tego przepisu.

Niniejsze warunki użytkowania lub jakakolwiek inna zasada lub reguła operacyjna, którą publikujemy na tej stronie lub dotyczyła usługi, stanowią całą umowę i umowę między tobą a nami, i regulują korzystanie z Usługi. Zastępują wszystkie poprzednie i aktualne, ustne lub pisemne umowy, komunikację i propozycje między tobą a nami (w tym, ale bez ograniczania siebie, jakiejkolwiek poprzedniej wersji warunków użytkowania).
Nie należy interpretować żadnej dwuznaczności co do interpretacji niniejszych warunków użytkowania.


Artykuł 18 - obowiązujące prawo

Warunki użytkowania, a także wszelkie odrębne porozumienie, według których świadczymy usługi, są regulowane zgodnie z prawem Unit 2a, 17/F, Glenealy Tower nr 1 Glenealy Central, Hongkong, HK, R.A.S. Kong.


Artykuł 19 - Zmiany wprowadzone w warunkach użytkowania

Możesz zapoznać się z najnowszą wersją warunków użytkowania w dowolnym momencie tej strony.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych warunków użytkowania poprzez publikowanie wspomnianych aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Od czasu do czasu od czasu do czasu sprawdzasz naszą stronę internetową, aby sprawdzić, czy zmiany zostały wprowadzone. Kontynuując dostęp do naszej strony internetowej i do usługi lub korzystanie z nich po publikacji modyfikacji dokonanych na niniejszych Warunkach użytkowania, akceptujesz je.


Artykuł 20 - Dane kontaktowe

Pytania dotyczące warunków użytkowania muszą zostać wysłane do nas na contact@terredesiam.com.
Używamy plików cookie, aby upewnić się, że oferujemy Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie.